Algemene verkoopsvoorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk bij gebrek aan specifieke voorwaarden die van te voren zullen worden vermeld bij het nemen van de reservering, meer bepaald bij speciale aanbiedingen.

BSP Auto is een Franse reserveringscentrale die u toelaat te genieten van de beste tarieven en van de meest voordelige voorwaarden voor het huren van een wagen wereldwijd. Wij onderhandelen voor u met de grootste verhuurders teneinde u de beste dienstverlening aan te kunnen bieden, om het even wat uw bestemming is.

BSP Auto bevindt zich te Parijs, op 38 avenue du général Michel Bizot (75012) en is geregistreerd bij het handelsregister van Parijs onder het n°417 509 775.

1. Reserveringsmodaliteiten

Om te reserveren, moet u ons de volgende inlichtingen mededelen:

Zodra uw reservering gevalideerd is, zult u een e-mail ontvangen met een bevestiging en een voucher waarop de details van uw reservering vermeld staan.

2. Verhuurvoorwaarden

Het huurcontract zal uitgevoerd worden op de naam van de belangrijkste chauffeur die op de voucher vermeld staat. De reservering via BSP Auto is persoonlijk en niet overdraagbaar.

Ter beschikkingstelling van het voertuig en duur van de verhuring

Het voertuig wordt in het agentschap te uwer beschikking gesteld op de datum en het uur dat vermeld staat op de voucher. Vertraging kan ervoor zorgen dat de verhuurder de reservering niet kan nakomen.
De reservering wordt uitgevoerd voor een bepaalde duur zoals bepaald is op de voucher. Bij elke vertraging van meer dan 29 minuten bij de inlevering van het voertuig kan een extra huurdag aangerekend worden door de verhuurder.

Voorwaarden

De naam van de chauffeur zoals vermeld bij de reservering is degene die vermeld zal worden op het contract met de verhuurder. De chauffeur zal zich moeten aanmelden bij het agentschap waar het voertuig afgehaald wordt met de voucher van BSP Auto, een rijbewijs (als het rijbewijs niet opgesteld is in Romeins schrift, moet er een internationaal rijbewijs aangeboden worden), een geldig identiteitsbewijs en een internationale creditcard op zijn naam (betaalkaarten, specifiek visa electron en maestro worden niet aanvaard door de verhuurders). De creditcard zal worden gebruikt door de verhuurder voor de waarborg van het voertuig.

De verhuurder kan een minimum leeftijd eisen. Deze hangt af van het land van verhuur en het soort voertuig dat u huurt. Een supplement kan gevraagd worden voor een jonge chauffeur. Dit supplement moet ter plaatse betaald worden en moet betaald worden voor elke extra chauffeur waarvan de leeftijd lager is dan de vereiste leeftijd.

Als u een of meerdere chauffeurs aan het huurcontract wil toevoegen, moeten deze zich aanbieden bij het verhuuragentschap met hun rijbewijs en een geldig identiteitsbewijs. Chauffeurs toevoegen kan extra kosten veroorzaken die ter plaatse moeten worden betaald.

De prijs van verschillende supplementen die hiervoor vermeld worden, de minimum leeftijd en de minimum periode dat u een rijbewijs heeft zullen u medegedeeld worden bij uw reservering. De tarieven van deze supplementen worden aangeboden ter inlichting. Zij kunnen door de verhuurder zonder waarschuwing veranderd worden.

De prijzen die op onze website vermeld staan zijn enkel bestemd voor klanten met een rijbewijs dat uitgegeven werd in een land van de Europese Unie.

Als een van deze voorwaarden niet vervuld is bij het opstellen van het huurcontract, behoudt de verhuurder zich het recht voor om de reservering niet na te komen, zonder dat deze laatste of BSP Auto een schadevergoeding verschuldigd zijn.

Geografische beperkingenGeografische beperkingen

De territoriale reikwijdte van het huurcontract en de mogelijkheid om een grens te overschrijden is afhankelijk van de verhuurder en het land van verhuring. Om problemen bij de reservering te vermijden, raden wij u aan om rechtstreeks inlichtingen te vragen aan de verhuurder of aan BSP Reserveringen.

Gebruik van het voertuig

Gedurende het volledige huurcontract moet u het voertuig gebruiken als een « goede huisvader ». Het voertuig mag niet verder verhuurd worden, mag geen personen vervoeren onder bezwarende titel of deelnemen aan een rally of een wedstrijd.

3. Prijs en betalingsvoorwaarden

Prijs

De te betalen prijs is degene die geldig is op de dag van de reservering  ;deze prijs zal herhaald worden op de reserveringsbevestiging. Elke latere verandering van de prijs op de website, naar boven of naar beneden, heeft geen effect op de bevestigde prijs.

Tenzij anders bepaald bij de validatie van de reservering, bevatten de prijzen:

- de terbeschikkingstelling van het voertuig tijdens de duurtijd zoals bepaald in de reservering ;

- onbeperkt aantal kilometers (zoniet zullen de inbegrepen kilometers bepaald worden bij de reservering en vermeld staan op de voucher);

- de verzekeringen schade ongeval (CDW)  en diefstal (TPC) :in geval van diefstal of ongeval betaalt deze verzekering de franchise die correspondeert met de venale waarde van het voertuig en vermindert zo uw financiële aansprakelijkheid (voor alle verhuringen in de Verenigde Staten omvat dit de volledige franchise). schade aan de bovenkant en onderkant van het voertuig, banden en glasbreuk zijn hiervan echter uitgesloten;

- verzekering burgerlijke aansprakelijkheid;

- plaatselijke taksen (BTW, federale en overheidstaksen);

- toeslagen zijn van toepassing voor stations en luchthavens;

- deelname in de kost voor de nummerplaat van het voertuig;;

- reserveringskosten.

Elk onderdeel dat niet in deze lijst vermeld staat, is niet inbegrepen in de prijs. Het gaat dan bijvoorbeeld over de brandstof, extra verzekeringen die ter plaatse door de verhuurder kunnen worden aangeboden, opties zoals kinderzitjes of extra chauffeurs, kosten voor jonge chauffeurs of verkeersovertredingen.

Betalingsvoorwaarden

De betaling gebeurt uiterlijk 5 dagen voor het afhalen van het voertuig en dit voor het totale bedrag. In bepaalde gevallen die vermeld staan op de website, zal de betaling uitgevoerd worden op de dag van de reservering. Als de betaling niet uitgevoerd is bij de reservering, kan BSP Auto deze annuleren zonder gehouden te zijn een schadevergoeding te betalen.

4. Annulering, wijziging, niet opdagen

Elke aanvraag voor annulering of wijziging moet schriftelijk (post of fax) doorgegeven worden aan BSP Auto of uitgevoerd op de website www.bsp-auto.com, rubriek « Mijn account ». U zult een e-mail ontvangen ter bevestiging van de annulering of de wijziging onmiddellijk na behandeling.

Wijziging

Wijzigingen van de duurtijd van de verhuring of van het soort voertuig worden niet aangerekend. Bij verlenging van de duurtijd van de verhuring ter plaatse, moet het supplement rechtstreeks aan de verhuurder betaald worden. Dit zal hoger zijn dan het tarief dat aangeboden wordt door BSP Auto. Als de duurijd van de verhuring ingekort wordt bij de afhaling van het voertuig zijn de niet-gebruikte dagen niet terugbetaalbaar. Bepaalde specifieke tarieven zijn onderworpen aan strengere voorwaarden voor annulering en wijziging. Dit wordt medegedeeld op het ogenblik van de reservering.

Annulering

Annuleringen ten laatste op de vooravond van de afhaling van het voertuig worden niet aangerekend. Elke annulering de dag van de afhaling van het voertuig kunnen aanleiding geven tot het betalen van een boete van 25 euro. Bepaalde specifieke tarieven zijn onderworpen aan strengere voorwaarden voor annulering en wijziging. Dit wordt medegedeeld op het ogenblik van de reservering.

Elke terugbetaling na een annulering of een wijziging zal gebeuren door het crediteren van uw creditcard.

5. Toepasbare wet

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen aan de Franse wetgeving.

6. Vertrouwelijkheid, persoonlijke gegevens

BSP Auto is wettig geregistreerd bij het CNIL, onder het nummer 1265099.

Uw persoonlijke gegevens zijn bedoeld voor BSP Auto. In overeenstemming met de Franse Wet op de Privacy en Databeheer van 6 januari 1978, gewijzigd, beschikt u steeds over het recht om de gegevens die u aanbelangen te wijzigen, te verbeteren en te schrappen. U kunt dit doen door in te loggen op uw account met uw e-mailadres en uw wachtwoord. Indien u de gegevens wenst te schrappen, dient u een schrijven te richten naar BSP Auto - Klantendienst, 38 avenue général Michel Bizot, 75012 Paris.